BVS Heren 2

 • Morris Hermans
 • Lucas Hobbelen
 • Jesper van Oers
 • Niels Smits
 • Luuk Snijers
 • Dominykas Sokolnikov
 • Thomas Tegenbosch
 • Mike Timmermans
 • Job van Uden
 • Luuk Verhoeven
 • Nick Verstappen
 • Niels Wijffels

Trainingstijden

 • Maandag 19.45 tot 21.15
  Sporthal Castor, Veld 1
 • Donderdag 21.00 tot 22.30
  Sporthal Pollux, Veld 1

Trainers

 • Rudy Rifai
 • Daan van de Wijgert