Skip to main content

BVS Aanmeldformulier

  • Ledenadministratie

    De gegevens in de ledenadministratie wordt alleen gebruikt door het bestuur voor vragen over het lidmaatschap en de vereniging. Communicatie over trainingen en wedstrijden gaat via de WhatsApp-groep van het team, die beheerd wordt door de trainer.
  • DD dash MM dash JJJJ


  • Contributie

    Ieder jaar wordt de contributie vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Aan het begin van het seizoen (september/oktober) krijg je een mail van de penningmeester met daarin het contributiebedrag voor het hele basketbaljaar en de uiterste betaaldatum. Vul hier de gegevens in van degene die de contributie betaalt.


  • Nieuwsbrieven

    Ongeveer één keer per maand (of als de situatie er om vraagt) sturen we als vereniging een nieuwsbrief met mededelingen vanuit het bestuur en nieuws over activiteiten. Communicatie over trainingen en wedstrijden gaat via de WhatsApp-groep van het team, die beheerd wordt door de trainer.