BVS Heren 1

 • Morris Hermans
 • Kevin Hoogzaad
 • Thijs van Hoorn
 • Luka Korsten
 • Mart van Oirschot
 • Stan Vissers
 • Jasper van Weert
 • Daan van de Wijgert

Trainingstijden

 • Maandag 21.00 tot 22.30
  Sporthal Castor, Veld 1
 • Donderdag 21.00 tot 22.30
  Sporthal Pollux, Veld 2

Trainers

 • Rudy Rifai