Lidmaatschap

Een keer meetrainen, of twee keer, wellicht drie keer, geen probleem! Neem contact op met Peter van Dijk (secretaris@bvschijndel.nl, 06-13931216) en hij regelt bij welk team je kunt aansluiten.

Aanmelden als lid

Wij zijn er erg blij mee dat je lid wilt worden van onze vereniging.

Er zijn, zoals bij elke vereniging, een aantal afspraken over de gang van zaken. Deze liggen vast in de statuten van de vereniging en in het huishoudelijk reglement. Deze liggen ter inzage in de kast van de vereniging in de sporthal en kunnen ook worden ingezien bij het secretariaat. Belangrijk is dat er rondom trainingen en wedstrijden een aantal taken zijn, waarbij de hulp van spelers/ouders is gewenst. Het gaat hierbij om de begeleiding van teams, trainer/coaching, schrijven/klokken bij wedstrijden, fluiten, maar ook bestuurstaken.

Op het Aanmeldingsformulier Basketbal Vereniging Schijndel staan enkele belangrijke afspraken. Als je het aanmeldingsformulier inlevert bij de trainer/coach, dan geeft deze dit door aan het secretariaat van de vereniging. Hier word je aangemeld als lid of als recreant bij de Nederlandse Basketball Bond. Het secretariaat geeft jouw formulier vervolgens door aan de penningmeester. Deze is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging.

De contributie wordt elk jaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De inning van de contributie kan desgewenst plaatsvinden in twee termijnen. Ook is het mogelijk het bedrag ineens via een bankopdracht te voldoen. Aan het begin van het seizoen krijgt ieder lid een email met de vermelding in welk team hij/zij gaat spelen. De definitieve contributie wordt in de eerstvolgende ALV vastgesteld en zal moeten worden voldaan uiterlijk vóór 1-11 van het betreffende seizoen.