Skip to main content
[nectar_slider location=”Home” full_width=”true” overall_style=”classic” bullet_navigation=”true” bg_animation=”none” slider_transition=”slide” caption_transition=”fade_in_from_bottom” image_loading=”default” heading_tag=”default” button_sizing=”regular” slider_height=”650″]

Missie, Visie En Doelstellingen

Missie

Het beoefenen en bevorderen van de basketbalsport in de meest ruime zin door faciliteiten te bieden voor trainingen, wedstrijden en toernooien.
De missie is er op gericht om de ontwikkeling van de jeugd te stimuleren en zodoende alle jeugdteams bezet zien te krijgen om zodoende doorstroming te bevorderen en een sterke dames en heren seniorenselectie te ontwikkelen waarbij de uitstraling van BVS weer regionale bekendheid kan krijgen. De uitstraling kan mogelijke sponsoren bereiken waarbij de begroting daarop kan worden afgestemd. Dit willen we bereiken met een adequaat technisch kader.

Visie

Basketballen met veel plezier staat voorop zowel op prestatief als recreatief niveau.

We willen de jeugd in eerste instantie op een uniforme wijze de elementaire basketbalbeginselen bijbrengen. Via het plezierig en sportief presteren proberen we de jeugd tot hogere sportieve prestaties te brengen en zodoende talentontwikkeling te stimuleren.

Om het plezier in de sportieve prestaties van de jeugdleden te bevorderen moeten er meer financiële middelen komen. We streven naar een gekwalificeerde begeleiding van de jeugdleden vanaf 10 jaar. We denken hierbij aan trainers die bijvoorbeeld:

1. In bezit zijn van een diploma
2. Een cursus jeugdbegeleiding hebben gevolgd
3. Door hun basketbalervaring (aantoonbaar jarenlang op gemiddeld niveau of hoger gespeeld: 1e klasse rayon/overgangsklasse) in staat zijn jeugd op een adequate wijze te begeleiden.

We vinden het belangrijk dat steeds meer jeugdleden zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de basketbalvereniging. Dit uit zich in dat spelers van 18 jaar en ouder zich inzetten om de hierboven genoemde teams te gaan trainen.

Wat betreft de vergoeding van trainers / coaches moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat bij externe trainers / coaches deze vergoedingen zullen worden afgestemd met het bestuur. De vergoeding voor een trainer / coach welke uit eigen gelederen komt, zijn richtlijnen voor.

Doelstellingen

De doelstellingen genoemd in het Jeugdbeleidsplan 2010 – 2015 aangevuld met de onderstaande doelstellingen.

Gezien het huidige potentieel H1 in de 1e klasse Rayon en U22 in de Hoofdklasse dienen deze teams te worden voorzien van gediplomeerde trainers / coaches.
Het spelersmateriaal wat we hebben is geschikt om een Heren 1 team neer te zetten welke aangevuld kunnen worden met jeugdspelers (bijv. U22 spelers) zodat deze alvast kunnen ruiken aan het grote werk en tevens een technische verrijking zijn voor H1. Een combinatie training moet tot de mogelijkheden behoren. De trainer beslist in deze.
Het streven is er ook om naast een Heren 1 team meerdere seniorenteams te laten ontstaan.

Ook de dames van BVS dienen door te groeien naar een hoger plan. Het Dames 1 team moet ook continuïteit nastreven. Dit team zal ook aanvulling behoeven van meisjes die het basketbalspel beoefenen en hogerop willen of die het nog niet beoefenen maar dat wel graag zouden willen. Werving is hier op z’n plaats (zie jeugdbeleidsplan 2010 – 2015) en dient in het huidige seizoen 2011 – 2012 te worden opgepakt.

Bij deze opzet zal er ook twee keer per week moeten worden getraind om dit bovenstaande te willen bereiken. Dus, verplicht twee keer in de week trainen. Getracht moet worden om de begroting na verloop van tijd hierop af te stemmen. Als er nog meer getraind wil worden kan dat in eigen beheer worden geregeld.
Voor de dames zal dit pas ingaan als het potentieel aanwezig is. De trainer beslist in deze, in beginsel in overleg met de TC.

Ook zullen er meer trainers uit eigen geledingen moeten worden opgeleid. Dit kan worden bereikt door alle spelers van 18 jaar en ouder er op te wijzen dat het volgen van diverse cursussen, zoals voor trainer A of jeugdbegeleider, een vereiste is om het gekozen beleid (zie Missie en Visie) tot uitvoer te kunnen brengen. De hierbij behorende kosten zal BVS voor zijn rekening nemen. Onderzoek dient te worden gedaan naar de mogelijkheden bij de NBB (Rayon Zuid).