Skip to main content
[nectar_slider location=”Home” full_width=”true” overall_style=”classic” bullet_navigation=”true” bg_animation=”none” slider_transition=”slide” caption_transition=”fade_in_from_bottom” image_loading=”default” heading_tag=”default” button_sizing=”regular” slider_height=”650″]

Jeugdbeleidsplan 2010 – 2015

1. Inleiding

In oktober 1999 werd voor het eerst de behoefte uitgesproken om t.b.v. Basketbal Vereniging Schijndel een jeugdbeleidsplan op te gaan stellen. Een werkgroep bestaande uit: Tonny Pennings, Jos Oerlemans en Henk van Tartwijk hebben het Jeugdbeleidsplan 2000 opgesteld. De aanleiding hiervoor was dat er geen duidelijke afspraken op papier stonden wat betreft het Jeugdbeleid. In 1999 was er een stijgend aantal jeugdleden. Hierbij was het belangrijk om te komen tot een visie-ontwikkeling: wat willen we met onze jeugd bereiken? Een goed geformuleerde visie was uiterst belangrijk en vormde het fundament voor het beleidsplan. Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2010 constateerde het bestuur dat er op dit moment juist een vermindering is van het aantal jeugdleden. Hiermee willen we aan de slag. Annemieke Burg zorgt voor een up-to-date Jeugdbeleidsplan. Zij haalt hierbij haar informatie uit Jeugdbeleidsplan 2000 en uit afspraken die zijn gemaakt tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2010.

2. Huidige positie jeugd van BVS

2009-2010

 • Jeugd tot 8 jaar: 2 leden
 • Jeugd tot 10 jaar: 5 leden
 • Jeugd tot 12 jaar: 4 leden
 • Jeugd tot 14 jaar: 7 leden
 • Jeugd tot 16 jaar: 10 leden
 • Jeugd tot 18 jaar: 14 leden

Totaal 42 leden

3. Visieontwikkeling

Wat willen we met onze jeugd bereiken?
 • We willen het aantal teams uitbreiden naar:
  • Jeugd onder 8 jaar
  • Jeugd onder 10 jaar
  • Jeugd onder 12 jaar
  • Jeugd onder 14 jaar
  • Jeugd onder 16 jaar
 • Basketballen met veel plezier staat voorop zowel op recreatief als prestatief niveau.
 • We willen de jeugd in eerste instantie op een uniforme wijze de elementaire basketbalbeginselen bijbrengen. Via het plezierig en sportief presteren proberen we de jeugd tot hogere sportieve prestaties te brengen en zodoende talentontwikkeling te stimuleren.
 • Om het plezier in de sportieve prestaties van de jeugdleden te bevorderen moeten er meer financiële middelen komen. We streven naar een gekwalificeerde begeleiding van de jeugdleden vanaf 16 jaar. We denken hierbij aan trainers die bijvoorbeeld:
  • In bezit zijn van een diploma
  • Een cursus jeugdbegeleiding hebben gevolgd
  • Door hun basketbalervaring (aantoonbaar jarenlang op gemiddeld niveau of hoger gespeeld: 1e klasse rayon/overgangsklasse) in staat zijn jeugd op een adequate wijze te begeleiden.
 • We vinden het belangrijk dat steeds meer jeugdleden zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de basketbalvereniging.

4. Hoe willen we deze streefdoelen bereiken?

 • Het organiseren van activiteiten in de omgeving om nieuwe jeugdleden warm te maken voor het basketballen.
 • Het organiseren van meerdere activiteiten/acties voor en door de jeugd verspreid over het jaar leidt tot meer binding met de vereniging en tot een hogere mate van spelplezier.
 • Om de doorgaande lijn in de trainingen te bewerkstelligen vinden wij dat elke jeugdtrainer als leidraad gebruik gaat maken van het ‘Praktijkboek voor Technisch Basketbal’ van de NBB.
 • Trainers en coaches (t/m ‘onder de 18’) worden in hun taak begeleid door de jeugdbegeleiding. Belangrijk is dat ze op gezette tijden met elkaar overleg hebben en dat ze elkaars activiteiten bijwonen. Er vind overleg plaats met de Technische Commissie (TC).
 • Leden moeten de mogelijkheid krijgen een trainerscursus te volgen op kosten van de vereniging.
 • Alle trainers/coaches ontvangen een kleine tegemoetkoming voor hun inzet. We denken hierbij aan o.a. contributievrijstelling, het verstrekken van consumptiebonnen of een klein geldbedrag.
 • Het bestuur vragen wij actief te zijn in het werven van een sponsor om genoemde beleidsvoornemens te kunnen financieren. We streven er naar in de toekomst t.b.v. de jeugdbegeleiding met een eigen budget te werken.
 • Er moet zo spoedig mogelijk een jeugdbegeleiding worden opgericht die zich bezig gaat houden met jeugdzaken. Deze jeugdbegeleidingscommissie zou uit 3 of 4 personen kunnen bestaan. Behalve enkele gemeenschappelijke taken heeft elk commissielid een eigen taakomschrijving. We denken hierbij aan: indeling teams (altijd in overleg met de TC), werven van trainers en coaches, organiseren van activiteiten.
 • Het bestuur zal zich actief gaan inzetten voor de werving van leden om deze commissie te bezetten.
 • Op regelmatige basis en ad-hoc overleg voeren met de TC ter voorkoming dat wederzijdse belangen worden doorkruist.
 • De onderdelen van dit beleidsplan dienen binnen 5 jaar geïmplementeerd te zijn.

5. Uitwerking van de streefdoelen

5.1Het organiseren van activiteiten in de omgeving

Om meer kinderen enthousiast te maken voor het basketballen zullen er activiteiten georganiseerd moeten worden voor kinderen uit de buurt. Hierbij kun je denken aan:

 • Basketbal in de Buiten Schoolse Opvang (BSO)
 • Peanutbasketball
 • Clinics
 • S.J.A.N.S
 • Jeugd Sport Stimulering
5.1.1 Basketbal in de Buitenschoolse opvang

Basketbal in de Buiten Schoolse Opvang biedt de gelegenheid aan kinderen in de BSO op locatie kennis te maken met basketbal. De dichtstbijzijnde basketbalvereniging wordt met de BSO in contact gebracht om op locatie een reeks basketballessen te verzorgen voor een groep kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar. De lessen worden gegeven aan de hand van een boekje dat speciaal voor dit project ontwikkeld is. Door de link tussen BSO en vereniging kunnen de kinderen hun basketbalplezier voortzetten binnen het aanbod van de basketbalvereniging. De verenigingen zullen aan de hand van het boekje 9 lessen geven waarin aandacht wordt besteed aan passen en vangen, schieten en dribbelen. Elk van deze technieken zal twee keer aan bod komen tijdens de lessenreeks. In de lessen twee, drie en vier en de lessen zes, zeven en acht zullen de kinderen de technieken aangeleerd krijgen, daarna worden wedstrijden gespeeld. De lessen vijf en negen staan in het teken van de Basketball Race4Fun en een peanutstoernooi. In les vijf worden de onderdelen geoefend en in les 9 wordt een peanutstoernooi gehouden en zal een echte tijd worden neergezet voor de Basketball Race4Fun. Daarnaast zal er ook een koppeling gemaakt worden tussen het project en de Dunkers Kids Club, dit is de kids club van de NBB. Door deze koppeling willen we de kinderen nog enthousiaster maken voor het basketbal.

Het schooljaar 2009/2010 wordt gebruikt om dit product te ontwikkelen, te testen en op de markt te brengen. Dit gebeurt met een subsidie die beschikbaar gesteld is door het ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschap. In dit schooljaar zal het project worden uitgevoerd op 25 naschoolse opvanglocaties door heel Nederland.

De doelen die de NBB stelt aan dit project: door middel van een samenwerking tussen de BSO, de basketbalvereniging en de NBB wil de NBB tot een basketbalproduct komen dat gericht is op verenigingen en BSO’s. Hiermee willen we de volgende doelen bereiken:

 • Kant en klaar basketbalploeg voor de buitenschoolse opvang dat af te nemen is via de NBB.
 • Korte lijntjes van de BSO naar de basketbalvereniging, waardoor er vaker samengewerkt kan worden.
 • Bekendheid Peanutsbasketball onder de verenigingen, ouders en jeugd.
 • Basketball Race4Fun op de kaart zetten.
 • Bekendheid Dunkers Kids Club.

Meer informatie: www.basketball.nl

5.1.2 Peanutbasketball

Peanutbasketball is speciaal ontwikkeld voor kinderen die in groep 3, 4 (leeftijd 4 t/m 7 jaar) tot en met groep 8 (leeftijd 11 en 12 jaar) van de basisschool zitten.

Het is een spelvorm die in toernooivorm wordt gespeeld op een half veld met twee baskets op minihoogte en voor kinderen uit groep 3 en 4 met een kleinere bal dan een minibal (maat 4). De oudere kinderen spelen met een minibal (maat 5).

Het organiseren van een Peanuttoernooi kan worden gedaan door verenigingen, scholen en buurthuizen. Een Peanuttoernooi is een hartstikke leuk toernooi om te organiseren waarbij je als vereniging een grote kans hebt om nieuwe leden binnen te halen. In het organiseren van een Peanuttoernooi komt uiteraard wel wat tijd te zitten. Om verenigingen hierin te ondersteunen hebben heeft de NBB diverse documenten gemaakt die je kunt gebruiken voor de organisatie van een Peanuttoernooi. Benodigde materialen zoals baskets en ballen worden door de NBB Rayon Zuid ter beschikking worden gesteld (leenprocedure).

Meer informatie: www.basketball.nl

5.1.3 Stichting Open Run

De Stichting Open Run is opgericht door Errol Anthony. Deze Stichting organiseert meermalen de Open Run de X-treme streetball in diverse plaatsen in Nederland (http://www.openrun-online.com/). Je kunt zelfs 1 tegen 1 spelen maar natuurlijk ook 3 tegen 3 en 5 tegen 5. Deze evenementen worden dik gesponsord bijvoorbeeld de Kentucky Fried Chicken keten.

5.1.4 Clinics

De NBB organiseert clinics in samenwerking met verschillende partijen waaronder: Fun 4 all, Ball-Contact en Retrho Clinics & Events.

Fun 4 all
De stichting Fun 4 all staat voor het enthousiastmeren van alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar via een sportfeest met topsporters. Hiervoor organiseert Fun 4 all allerlei activiteiten. Toegankelijkheid voor iedereen en het laten beleven van waarden en normen, zijn ondermeer kenmerken die terugkeren in deze activiteiten. Meer informatie: www.fun-4-all.nl

Ball-contact
Henk Pieterse: oprichter en eigenaar van het bedrijf Ball-Contact heeft als missie het overbrengen van de liefde voor sport en de basketbalsport in het bijzonder. Met een bal, muziek en een onuitputtelijke dosis energie gaat Henk Pieterse de strijd aan met computerspelletjes, mobiele telefoons en msn die kinderen vandaag de dag hebben omgetoverd tot niet bewegende wezentjes. Ball-Contact organiseert voor iedereen, voor elk budget basketbalactiviteiten op een groot aantal fronten. Meer informatie:www.henkpieterse.com

Retrho Clinics & Events
Showbasketball van het hoogste niveau en een breed aanbod van verdiepende activiteiten is wat de streetballprofessionals van Retrho Clinics & Events bieden voor evenementen groot en klein, voor doelgroepen van alle leeftijden, ongeacht niveau!

Van enkele Freestyle demo’s tot een verdiepende lessenreeks en een introductie op de basketballsport tot een compleet verzorgd sportevenement. Retrho Clinics & Events garandeert hoge kwaliteit dankzij hun inzet, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Het is een jong, enthousiast bedrijf dat methodische en didactische vaardigheden combineert met het spectaculaire showbasketball om zo aansprekende sportactiviteiten neer te zetten.

Integratie, samenwerking en sportstimulering zijn zaken die aan bod komen tijdens de clinics vol muziek, humor, show en uitdagende oefeningen. Meer informatie: www.retrho.nl

5.1.5 S.J.A.N.S

S.J.A.N.S. is de naam voor de naschoolse activiteiten die in Schijndel worden aangeboden. De activiteiten worden georganiseerd door de Educatieve Basiscentra (basisscholen) in samenwerking met Stichting Kinderdagverblijf De Plu.

In augustus starten de naschoolse activiteiten. Er worden verschillende activiteiten aangeboden waaronder ook sportactiviteiten. Door het bieden van deze activiteiten willen de organisatoren enerzijds kinderen een leuke middag bezorgen, anderzijds naschoolse opvang bieden met een lage drempel. De activiteiten starten zoveel mogelijk aansluitend op de schooltijden. De kinderen worden bij de buitenschoolse opvang van SK De Plu opgevangen. De leidsters brengen de kinderen naar de gewenste activiteit en halen ze daar ook weer op. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met sportcoördinator Karen Vermeer.

5.1.6 Jeugd Sport Stimulering

Door Jeugd Sport Stimulering Schijndel (JSSS), krijgen basisschoolleerlingen de kans om te ‘snuffelen’ bij verschillende takken van sport. Elk jaar kunnen wij als basketbalvereniging onszelf opgeven voor het Jeugd Sport Stimuleringsproject. Hierbij kunnen we aangeven op welke datum kinderen bij ons kunnen komen ‘snuffelen’. Elk jaar worden we hier schriftelijk voor benaderd door de Gemeente Schijndel.

5.2 Het organiseren van activiteiten binnen de vereniging

Een van de pijlers van de nieuw op te zetten jeugdbegeleiding is activiteiten en toernooien. De op te richten commissie heeft als doel het organiseren van enkele sportieve activiteiten voor en door de jeugd verspreid over het jaar. Je kunt hierbij denken aan:

 • Clubdag
 • Toernooi
 • Clinics bijv. in overleg met TC en Eiffeltowers
 • Bezoeken van een basketbalwedstrijd Eiffeltowers

Aanbevelingen:

 • Begin tijdig met het plannen en organiseren
 • Geef duidelijke (schriftelijke) informatie aan jeugdleden en hun ouders
 • Organiseer minimaal 1 activiteit die geld oplevert
 • Ga eens na bij de jeugdleden aan wat voor activiteiten ze zelf denken
 • Plan de activiteiten verspreid over het seizoen
5.3 Begeleiding van een team

De streefdoelen c t/m f hebben voornamelijk betrekking op de begeleiding van een team. Deze teambegeleiding is in eerste instantie in handen van de trainer en coach, ofschoon ouders vanzelfsprekend ook een verantwoordelijke rol hebben in de begeleiding van hun zoon/dochter.

De functie van trainer/coach wordt binnen de vereniging gezien als een taak die men vrijwillig op zich neemt. Daar een goede uitvoering van deze functie nogal wat tijd en inzet vraagt, ontvangen trainers/coaches een tegemoetkoming. Zij krijgen onderstaande bedragen.

 • Trainer/coach A/B met diploma: € 100,-
 • Trainer/coach zonder diploma € 75,-
 • Assistent trainer: € 25,-

Zoals bij de visieontwikkeling al staat beschreven, staat plezierig en sportief presteren voorop om vandaar uit tot hogere sportieve prestaties te kunnen komen.

Om dit laatste te kunnen realiseren vinden we het dan ook belangrijk dat vanaf 18 jaar en ouder de teams begeleid gaan worden door gediplomeerde of ervaren trainers. Het liefst vanuit eigen ledenbestand of anders van buiten de vereniging aangetrokken.

Vanzelfsprekend heeft dit laatste dan wel financiële consequenties:

De trainer/coach heeft een veel omvattende taak en zal dan ook zeker in de beginfase goed begeleid moeten worden door de jeugdbegeleiding. In eerste instantie heeft de training als doel het basketbalspel aan te leren. Om een doorgaande lijn in de trainingen te bewerkstelligen moet elke jeugdtrainer gebruik maken van het “Praktijkboek voor technisch basketball” van de NBB. Dit praktijkboek wordt door de vereniging aan alle trainers beschikbaar gesteld, waardoor trainers een houvast hebben, trainingen goed worden voorbereid en de rode lijn in de opbouw bewaakt wordt.

Bij een trainer/coach worden eisen gesteld aan de leidinggevende capaciteiten. Zowel een training als ook een wedstrijd moet een ordelijk verloop hebben. Ofschoon de inzet van spelers vooral afhankelijk van factoren als kwaliteit en conditie, mag zeker niet de inzet, trainingsopkomst, sportief gedrag en mentaliteit vergeten worden.

Het is belangrijk dat trainer/coach en spelers 2x per jaar tijdens een evaluatie gesprek de mogelijkheid hebben terug te blikken op de afgelopen periode. Wat ging goed? Waarin kunnen we verbetering brengen? Hoe gaan we dat samen aanpakken?

Aanbevelingen:

Een trainer/coach moet proberen bij jeugdleden al vroeg belangstelling te wekken voor:

 • Het meehelpen tijdens wedstrijden (timen/scoren)
 • Het laten fluiten van wedstrijden van de jeugd
 • Het volgen van een scheidsrechterscursus
 • Het volgen van een trainerscursus
5.4 Sponsoring

Zijn we het eens met het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst?” dan is een sponsor in deze tijd onmisbaar. Een sponsor is nodig om alle bovenstaande streefdoelen te kunnen financieren. Er zal door het bestuur actief worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn op dit gebied.

5.5 Jeugdbegeleiding

Zoals in streefdoel h is vermeldt is het van belang dat er zo snel mogelijk een jeugdbegeleidingscommissie wordt opgezet.