menu close menu

“Castor en Pollux, de Dioscuren”
Beschermgoden van de sport.

 

Castor en Pollux, zijn de twee hallen in het sportcomplex “de dioscuren”. De naam is bedacht door de heer Buenen van het Schijndels weekblad. Maar waar komt deze naam eigenlijk vandaan? De naam van het sportcomplex en de hallen komen uit de Griekse Oudheid. “De Dioscuren” komen uit de Griekse mythen. Mythen zijn verhalen van een bepaald volk die gaan over mensen en goden.

 

Castor en Pollux zijn twee goden en wel de beschermgoden van de sport. Ze waren dan ook fanatieke sporters. Castor was ruiter en Pollux was vuistvechter. Zij werden door Hercules aangesteld als leiders van de Olympische spelen. Zeus, de oppergod, heeft Castor en Pollux samen aan de hemel gezet als het sterrenbeeld “Tweelingen”. Het Griekse woord voor tweelingen is “Disocuri”. Castor en Pollux werden als tweeling gezien, omdat ze onafscheidelijke vrienden waren.

 

De bestaande sporthal is vernoemd naar de oudtse van de twee: Castor. De jongste hal naar Pollux.

 

Het adres van de sporthal:
Sporthal de Dioscuren
Bunderstraat 6
5481 KD Schijndel