menu close menu

In 1972 is de Basketbal Club Schijndel (BVS) opgericht door een groepje jongeren met een leraar van het Skinle college Ben Hageman. In die tijd was er iedere vrijdag een zogenoemde Sportinstuif waar je voor een gulden twee uur kon sporten. Omdat er altijd een vrij grote groep aan het basketballen was werd het idee opgepakt om een basketbal club op te richten. De trainingsavond werd maandagavond en dat is nog steeds zo. Op vrijdag werd destijds de gymzaal van de LTS gehuurd. Een van de eerste trainers was Theo Kropman die in het eerste team van EBBC Den Bosch speelde. Den Bosch speelde toen al met enkele Amerikanen die soms ook bij ons kwamen om Theo te ondersteunen bij zijn training.

 

Het eerste seizoen hadden we een heren en een dames team. De wedstrijdsecretaris, secretaris en penningmeester was Jos Oerlemans. Nog steeds een actief lid. Theo van Heiningen – ook een leraar van het Skinle College – was voorzitter. Omdat de club bestond uit een zeer enthousiaste groep werd er met de hele vereniging op kamp gegaan. In die tijd zeer ongebruikelijk. Tientallen jaren is dit een traditie binnen de vereniging gebleven.

 

Het tweede seizoen werden de bestuurstaken beter verdeeld en werd Bert Kersten voorzitter. We kregen toen ook jeugdteams en langzaam zijn we binnen enkele jaren gegroeid naar een ledenaantal van ongeveer 100 leden. Met de nodige schommelingen zijn we jarenlang op dat aantal gebleven. De eerste jaren werd alles gestencild en pas na enkele jaren kwam er een clublad “het Prulleke”.

 

Toen dat door vertrek van de meest actieve leden het clubblad ter ziele ging werd enkele jaren later het initiatief weer opgepakt en werd de Press het clubblad.